Strona główna Polityka prywatności

Polityka prywatności

- Karol Wyszomirski

Polityka prywatności serwisu Karolwyszomirski.pl dostępnego pod adresem karolwyszomirski.pl.pl („Serwis”)obowiązująca od 20.12.2020.

 1. ADMINISTRATOR DANYCH OSOBOWYCH
  1. Administratorem danych osobowych podawanych za pośrednictwem Serwisu jest POWER PEAK Sp. z o.o. (zwana dalej PP) z siedzibą w Warszawie, ul. Klimczaka 1, 02-797 Warszawa, KRS 0000876919, NIP: 9512512736, REGON: 387917603.
 2. Dane kontaktowe: biuro@karolwyszomirski.pl.pl
 3. DANE OSOBOWE
  1. Jeśli zamierzasz korzystać z naszych usług lub zamówić produkty z naszej oferty, zostaniesz poproszony o podanie nam twoich danych osobowych.
  2. Twoje dane przetwarzane są przez nas we wskazanych poniżej celach, związanych z funkcjonowaniem Serwisu i świadczeniem usług w nim oferowanych („Usługi”) w zależności od tego, na które się zdecydujesz.
 4. PRZETWARZANIE DANYCH
  1. Przetwarzając twoje dane osobowe stosujemy środki organizacyjne i techniczne zgodne z właściwymi przepisami prawa (zwłaszcza z RODO), w tym stosujemy szyfrowanie połączenia za pomocą certyfikatu SSL.
 5. CELE PRZETWARZANIA
  1. W zależności od tego, na co się zdecydujesz, może to być:
   – świadczenie poszczególnych usług oferowanych w Serwisie, w tym wysyłanie materiałów edukacyjnych oraz obsługa szkoleń,
   – marketing bezpośredni oferowanych usług, inny niż newsletter tj. oparty na twojej zgodzie,
   – wysyłanie newslettera tj. świadczenie usług drogą elektroniczną.
  2. Ponadto wykorzystujemy twoje dane do marketingu bezpośredniego dostosowując do ciebie wyświetlane treści reklamowe.
 6. PODSTAWA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH
  1. Twoje dane osobowe przetwarzamy tylko gdy mamy ku temu podstawę.
  2. Podstawami, które mają zastosowanie w naszym Serwisie, a także w związku z nim – w zależności od tego, co ma zastosowanie w danym przypadku są:
   – ciążący na nas obowiązek prawny, zwłaszcza związany z rachunkowością w przypadku odpłatnych usług (art. 6 ust. 1 lit. c RODO),
   – nasz prawnie uzasadniony interes, polegający na przetwarzaniu danych osobowych w celu ustalenia, dochodzenia lub obrony ewentualnych roszczeń związanych z Serwisem, w tym świadczonymi Usługami (art. 6 ust. 1 lit. f RODO),
   – nasz prawnie uzasadniony interes, polegający na profilowaniu użytkowników odwiedzających Serwis w celach marketingowych (art. 6 ust. 1 lit. f RODO),
   – nasz prawnie uzasadniony interes, polegający na zbieraniu opinii użytkowników Serwisu o Serwisie co pozwala nam go ulepszać zgodnie z sugestiami użytkowników (art. 6 ust. 1 lit. f RODO),
   – nasz prawnie uzasadniony interes, polegający na zbieraniu danych w celach statystycznych oraz analitycznych co pozwala nam na optymalizację naszego Serwisu (art. 6 ust. 1 lit. f RODO),
   – Twoja zgoda wyrażona w Serwisie w przypadku gdy wyrazisz zgodę na przetwarzanie danych (art. 6 ust. 1 lit. a RODO). Jeśli podstawą przetwarzania przez nas danych osobowych jest twoja zgoda pamiętaj, że możesz ją w każdej chwili wycofać lub ograniczyć.
  3. Przetwarzanie danych do momentu cofnięcia przez ciebie zgody pozostaje zgodne z prawem.
 7. PODANIE DANYCH
  1. Podanie danych osobowych w naszym Serwisie jest dobrowolne, ale w większości przypadków konieczne do:
   skorzystania z Usług  lub założenia Zamówienia lub otrzymywania informacji o promocjach czy ofertach specjalnych, oferowanych w Serwisie, jeśli zdecydujesz się na ich otrzymywanie.
 8. TWOJE PRAWA
  1. Masz prawo:
   – dostępu do twoich danych osobowych,
   – ich sprostowania,
   – żądania usunięcia
   – żądania ograniczenia przetwarzania
   – przeniesienia danych do innego administratora danych,
  2. a także prawo:
   – wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania,
   – z przyczyn związanych z twoją szczególną sytuacją – wobec przetwarzania dotyczących ciebie danych osobowych opartego na art. 6 ust. 1 lit. f RODO (tj. na prawnie uzasadnionych interesach realizowanych przez administratora), w tym profilowania na podstawie tych przepisów,
   – jeżeli dane osobowe są przetwarzane na potrzeby marketingu bezpośredniego, w tym profilowania, w zakresie, w jakim przetwarzanie jest związane z takim marketingiem bezpośrednim.
  3. Skontaktuj się z nami, jeśli chcesz skorzystać ze swoich praw. Nasze dane kontaktowe to: biuro@karolwyszomirski.pl.pl.
  4. Jeśli uznasz, że twoje dane są przetwarzane niezgodnie z prawem, możesz złożyć skargę do organu nadzorczego.
 9. ODBIORCY DANYCH (PODMIOTY Z USŁUG, KTÓRYCH KORZYSTAMY)
  1. W związku z naszym Serwisem korzystamy z usług innych podmiotów, które świadczą dla nas usługi wspierające naszą działalność. Tym samym
  2. Twoje dane mogą być przekazywane, wyłącznie w celach wskazanych w niniejszej polityce.
  3. W przypadku użytkowników odwiedzających Serwis:
   – firmom hostingowym zapewniającym nam miejsce na serwerach,
   – dostawcom narzędzi wykorzystywanych w celach marketingowych lub analitycznych – o ile użytkownik nie wniesie skutecznego sprzeciwu w stosunku do takiego przetwarzania jego danych. W przypadku usług opartych o pliki cookies sprzeciw może być w szczególności wyrażony za pośrednictwem ustawień przeglądarki.
  4. W przypadku wszystkich Usług:
   – firmom hostingowym zapewniającym miejsce na serwerach,
   – osobom współpracującym z nami na podstawie umów cywilnoprawnych, wspierającym naszą bieżącą działalność,
   – dostawcy usług internetowych (w szczególności Google)*,
   – dostawcy oprogramowania pozwalającego na zbieranie opinii użytkowników Serwisu,
   – dostawcom oprogramowania do obsługi klientów oraz potencjalnych klientów w związku z Usługami*,
   – dostawcy oprogramowania do telefonicznej obsługi klientów i potencjalnych klientów w związku z usługami.
  5. W przypadku wszystkich odpłatnych Usług dodatkowo:
   – dostawcy platformy płatniczej za pośrednictwem, której możesz zapłacić za nasze Usługi i Produkty Payu S.A..
   – dostawcy oprogramowania do wystawiania faktur,
   – podmiotom świadczącym obsługę księgową i rachunkową.
  6. W przypadku wysłania do ciebie przesyłki drogą tradycyjną także:
   – firmie świadczącej usługi kurierskie/pocztowe.
  7. W przypadku wysyłania do ciebie komunikatów systemowych oraz edukacyjnych, a także treści marketingowych drogą elektroniczną:
   – podmiotom dostarczającym oprogramowanie do wysyłania wiadomości marketingowych, zwłaszcza w ramach usługi newsletter.
 10. PROFILOWANIE
  1. W naszym Serwisie automatycznie dopasowujemy treści (zwłaszcza marketingowe) do twoich zainteresowań i potrzeb, tj. dokonujemy profilowania, wykorzystując do tego twoje dane.
  2. W Serwisie nie dokonujemy profilowania, na podstawie którego podejmowane będą decyzje wywołujące wobec ciebie skutki prawne lub wpływające na ciebie w podobnie istotny sposób.
 11. OKRES PRZETWARZANIA
  1. Twoje dane będziemy przetwarzać tylko przez okres, w którym będziemy mieć ku temu podstawę prawną, a więc do momentu, w którym:
   – przestanie ciążyć na nas obowiązek prawny, zobowiązujący nas do przetwarzania twoich danych lub
   – ustanie możliwość dochodzenia ewentualnych roszczeń związanych w związku naszą współpracą przez każdą ze stron lub
   – cofniesz zgodę na przetwarzanie danych, jeśli to ona była jego podstawą lub
   – zostanie przyjęty twój sprzeciw wobec przetwarzania twoich danych osobowych w przypadku gdy podstawą przetwarzania twoich danych był uzasadniony interes administratora lub dane były przetwarzane w celu marketingu bezpośredniego.
   – w zależności od tego, co ma zastosowanie w danym przypadku i co nastąpi najpóźniej.
 12. PLIKI COOKIES („CIASTECZKA”)
  1. Nasz Serwis, jak większość witryn internetowych, korzysta z plików cookies (tzw. ciasteczek). Pliki te są zapisywane w pamięci twojego urządzenia (komputera, telefonu, itd.).
  2. W naszym Serwisie ciasteczka wykorzystywane są w celu:
   – zapamiętywania informacji o twojej sesji,
   – statystycznym co pozwala nam rozwijać Serwis, a zwłaszcza świadczone Usługi,
   – marketingowym – dzięki temu wyświetlamy ci reklamy dopasowane do twoich zainteresowań i potrzeb,
   – udostępniania funkcji Serwisu, w tym możliwości korzystania z naszych Usług,
   – prawidłowego, a także sprawniejszego tj. szybszego i łatwiejszego dla użytkownika, działania Serwisu.
  3. Ciasteczka nie powodują zmian w ustawieniach twojego urządzenia.
  4. Korzystając z odpowiednich opcji twojej przeglądarki, w każdej chwili możesz usunąć pliki cookies lub blokować wykorzystanie plików cookies w przyszłości.
  5. Aby dowiedzieć się jak zarządzać plikami cookies, w tym jak wyłączyć ich obsługę w twojej przeglądarce, możesz skorzystać z pliku pomocy twojej przeglądarki. Z informacjami na ten temat możesz zapoznać się wciskając klawisz F1 w przeglądarce.